Revista tècnica digital #28 del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Article publicat a la  Revista tècnica de les Comissions i Grups de Treball del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Comptabilitat i Pimes, situacions quotidianes I – Revista tècnica digital del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Nº 28, febrer de 2024, Edita Col·legi d’Economistes de Catalunya, – ISSN 2462-3709, Dipòsit legal 36694-1989.

Divendres 15 de desembre de 2023

Autor: José Carlos Ojeda Vicente

https://fr.zone-secure.net/489523/.rt28_collegideconomistesdecatalunya/?utm_source=ATTEST&utm_campaign=9dde11a706-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_29_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a2a29dd69d-9dde11a706-271779113#page=10

https://www.coleconomistes.cat/revistatecnica/

“(..) Resumen: En el nostre dia a dia professional convivim amb situacions que, essent de llei, sorprèn que donem per fet que són així, que així s’han d’acceptar i que, per tant, no han de ser objecte d’anàlisi crítica, almenys sobre l’ús retorçat que d’aquestes situacions de llei sovint es fa per part dels socis d’una empresa. Es tracta de situacions reals, per viscudes, que poques vegades surten a la llum en ponències o en cursos, però que tot economista mercantilista i comptable ha de tenir present perquè en algun moment del seu exercici professional les patirà. En les següents línies (…)”