OJEDA Economistes SLP

Forensic, Auditors, assessors comptables i fiscals

 • Dictàmens pericials econòmics i comptables
 • Valoracions d’empreses
 • Reestructuracions empresarials
 • Processos concursals, crisis empresarials i insolvències
 • Assessorament comptable, fiscal i laboral
 • Auditors de comptes inscrits al ROAC

Serveis del Despatx

Pericial

Més de 150 pericials econòmiques i comptables a l’ordre civil, penal, administratiu i laboral avalen la nostra experiència en aquest camp.

Concursal

Hem actuat com Administradors concursals en més de 100 procediments concursals i assessorat a empresaris en aquesta difícil etapa per les seves empreses i les seves famílies.

i

Comptable

Prestem servei tant per aquelles empreses que han externalitzat el seu departament comptable, per tal de centrar-se en el seu negoci, com aquelles que tenen el seu propi departament comptable i precisen de revisió, tutela i consulta periòdica.

Fiscal

La nostra experiència en actuacions amb l’Administració està ratificada per anys de formació i multitud d’expedients resolts favorablement.

Laboral

La confecció de les nòmines i les gestions amb la Seguretat Social requereixen de personal qualificat. Un mal servei pot derivar en afectacions fiscals, administratives o legals que convé evitar.

Auditors

L’auditor, és el professional més capacitat tant per l’anàlisi de l’estat de l’empresa com per detectar les àrees de risc existents, col•laborar a la valoració del negoci, realitzar la Due Diligence i prevenir possibles fraus.

Socis del Despatx

José Carlos Ojeda Vicente

 • Auditor-Censor Jurat de Comptes, ROAC nº 4523
 • Economista Col. 5417, Col•legi d’Economistes de Catalunya.
 • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
 • Escola d’Alts Estudis Mercantils, Pèrit i Professor Mercantil.
 • Mediador Civil-Mercantil i mediador Concursal.
 • Registre d’Economistes Forenses (REFOR) nº 1529.
 • Registre d’Auditors Judicials (RAJ).
 • Registre d’Experts Comptables Judicials (RECJ) nº 0953.
 • Expert Comptable Acreditat al Registre d’Experts Comptables (REC)
 • Postgrau en Dret Concursal – Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Ponent a diversos tallers concursals impartits pel Col•legi de Titulats Mercantils de Barcelona juntament amb el Col•legi d’Auditors de Catalunya.
 • Ponent a taller concursal impartit pel Col•legi d’Auditors de Catalunya – CCJCC Auditors juntament amb l’ICAB.

Luis Ojeda Arnal

 • Auditor-Censor Jurat de Comptes, ROAC nº 20127.
 • Economista Col. 9553, Col•legi d’Economistes de Catalunya.
 • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials..
 • Mediador Civil-Mercantil i mediador Concursal.
 • Registre d’Auditors Judicials (RAJ).
 • Expert Comptable Acreditat al Registre d’Experts Comptables (REC)
 • Curs Superior de Tributació, impartit pel Col•legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona.
 • Postgrau en Dret Concursal – CEU Abat Oliba
 • Postgrau en Dret Concursal – Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Membre de la Comissió Concursal del Col•legi d’Auditors de Catalunya – CCJCC Auditores.
 • Ponent a diversos tallers concursals impartits pel Col•legi d’Auditors de Catalunya – CCJCC Auditors juntament amb l’ICAB.

José Carlos Ojeda Arnal

 • Economista Col. 11483, Col•legi d’Economistes de Catalunya.
 • Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses.
 • Llicenciat en Dret.
 • Advocat Col. 42316, Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona.
 • Mediador Civil-Mercantil i mediador Concursal.
 • Expert Comptable Acreditat al Registre d’Experts Comptables (REC)
 • Postgrau d’Auditoria, formació teòrica d’accés ROAC, CCJCC – Fundació Bosch i Gimpera – Universitat de Barcelona (UB).
 • Curs Superior de Tributació, impartit pel Col•legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona.
 • Postgrau en Dret Penal Econòmic – CEU Abat Oliba.
 • Postgrau en Dret Concursal – CEU Abat Oliba.
 • Postgrau en Dret Concursal – Universitat Pompeu Fabra (UPF)